Polska – nasze dziedzictwo. – konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży polonijnej

Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w naszym konkursie:
„Polska – nasze dziedzictwo.
Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży polonijnej“
Chętnych do udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu

 

Regulamin konkursu

Polska – nasze dziedzictwo.

– konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży polonijnej

  

 

Temat konkursu: „POLSKA  – NASZE DZIEDZICTWO”.

 

Organizator :     Deutsch-Polnischer Hilfsverein POLDEH e.V.

                        Westbahnhof 13   38118 Braunschweig

Patronat:          Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Terminarz konkursu:

 • przyjmowanie prac do 12 lutego 2021 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 12 marca 2021r.

 

Cel konkursu:

Założeniem konkursu jest rozbudzanie talentów literackich i plastycznych, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do przedstawienia w formie prozy, poezji, pracy plastycznej dziedzictwa kulturalnego, historycznego, naukowego, przyrodniczego Polski.

Jeżeli jest takie miejsce w Polsce, bliskie Waszym sercom, z którym związane są wyjątkowe emocje lub znacie je z opowieści, opiszcie je bądź namalujcie.

Chcielibyśmy zachęcić Was do refleksji i do poszukiwań. Rezultatem Waszej pracy ,,badawczej” może być wiersz, list, opis, opowiadanie. Możecie zilustrować je plastycznie. Może to być również praca plastyczna, powinna jednak zawierać krótką informację na odwrocie: dlaczego to miejsce jest dla Ciebie ważne.

 

Warunki uczestnictwa i program:

 

 1. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież posiadające polskie korzenie i zamieszkujące w Niemczech.
 2. Na konkurs należy przysyłać prace indywidualne, wykonane samodzielnie.
 3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

1) przedszkolaki

2) uczniowie szkół podstawowych

3) uczniowie szkół średnich

 • prace literackie napisane odręcznie, czytelnie, estetycznie i bez błędów. Mogą zawierać ilustrację wykonaną dowolną technika plastyczną w tym kolaże.
 • prace plastyczne w formacie od A3 do A4
 • technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
 • jeden uczestnik może zgłosić po jednej pracy w dwóch różnych kategoriach
 • przyjmowane będą prace opisane czytelnie, drukiem zgodnie z podanym wzorem:  imię i nazwisko uczestnika, wiek, tytuł pracy, adres, telefon kontaktowy, e-mail  (źle opisane prace nie będą oceniane)
 • nie będą brane pod uwagę prace napisane na komputerze.

4) O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu. W składzie jury zasiądą nauczyciele języka polskiego.

5) Ogłoszenie wyników planowane jest na 12 marca 2021 r. Termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

6) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i fb organizatora konkursu.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania wystawy nadesłanych prac w wybranym przez siebie terminie.

 

Nagrody:

 • zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
 • dyplomy otrzymują laureaci oraz ich opiekunowie
 • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy
 • nagrody nieodebrane w terminie do dwóch tygodni po finale przechodzą do puli nagród innych konkursów

 

Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Deutsch-Polnischer Hilfsverein POLDEH e.V.

Westbahnhof 13   38118 Braunschweig z dopiskiem:

Konkurs  „Polska – nasze dziedzictwo”.

Dodatkowe informacje można uzyskać : adres jw. tel. 053122434805

Katarzyna Moser – koordynator konkursu, e-mail: poldeh.hilfsverein@web.de

 

UWAGA!

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Deutsch-Polnischer Hilfsverein POLDEH e.V.– na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych.                      Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zgłoszonych prac plastycznych i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów z adnotacją o ich udziale ww. konkursie. Ponadto organizator i Konsulat Generalny RP w Hamburgu zastrzegają sobie możliwość publikacji oraz prezentacji w innej formie nagrodzonych prac wraz z nazwiskiem Uczestników oraz Opiekunów. Osobiste prawa autorskie pozostają przy twórcach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez organizatora konkursu i Konsulat Generalny RP w Hamburgu zgłoszonych prac wg wyżej określonych zasad.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

Konkurs jest organizowany w ramach nauki języka polskiego i szerzenia wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży polonijnej współfinansowanej przez:

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.